Business Media One, s.r.o.


Kontaktní informace (Contact information)

Nádražní 32
Praha 5 150 00
tel. (Phone):
e-mail (Email):
www (Web): www.bmone.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)

Pavilon (Pavilion): A1 - číslo stánku (Stand number): 005 - ZOBRAZIT MAPU (SHOW MAP)
Mapa

Zařazení do Oborového členění

Tisk informací o vystavovateli (Print information about the exhibitor)