Břenek Aleš, Ing.


Kontaktní informace (Contact information)

Teslova 1129/2b
Ostrava - Přívoz 702 00
tel. (Phone): +420 737 363 232
e-mail (Email): brenek.ales@gmail.com
V současné době Vám mohu nabídnout služby týkající se vlhkostní diganostiky stavby, termovizního měření objektů a vyprácování posudků odhalující často téměř nepochopitelné konstruční vady a poruchy.

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)