AQUASAR – odstranění vodního kamene


Kontaktní informace (Contact information)

Čakov 19
Dubné 373 84
tel. (Phone): 775 578 995
e-mail (Email): info@aquasar.cz
www (Web): www.aquasar.cz
Fyzikální úpravna vody - odstranění vodního kamene.

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)

Pavilon (Pavilion): NA1 - číslo stánku (Stand number): 127 - ZOBRAZIT MAPU (SHOW MAP)
Mapa

Zařazení do Oborového členění

Tisk informací o vystavovateli (Print information about the exhibitor)