loading

Doprovodný program  – Infotherma 2023

Konferenční centrum  výstaviště Černá louka

 

Pondělí 23.ledna 2023 

11.00 Zahájení výstavy a následná  diskuze k aktuálním otázkám – energetické situaci domácností a firem, probíhající topné sezóně, státní energetické politice, dotacím na úspory energií, zastropování cen elektřiny a plynu, fungování trhů s energiemi a energetické krizi.

Vyhlášení soutěže TOP výrobky Infothermy 2023
Křest projektu „Edukativní show Smokeman zasahuje“


Úterý 24.ledna 2023

Seminář Cechu topenářů a instalatérů ČR
10.00 Zahájení doprovodného programu CTI ČR
 prezident CTI ČR

10.10 – 11.00 Nová legislativa v oboru plynových zařízení
 Technická inspekce České republiky           
„Od 1.7.2022 jsou v platnosti nové právní předpisy, týkající se vyhrazených technických zařízení. Jde zejména o zákon č. 250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a jeho prováděcí předpisy. Pro obor plynová zařízení jde o prováděcí předpis nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
Je užitečné pro širokou odbornou veřejnost podávat tyto důležité informace zejména pro to, aby byla zaručena bezpečnost zařízení, která jsou montována a provozována v komerční i průmyslové sféře a která podléhají kontrolám, údržbě, servisu, revizím, zkouškám apod. odborně způsobilými osobami. V prezentaci budou uvedeny nové podmínky získání a obnovení odborné způsobilosti plynařů za účelem získání osvědčení a oprávnění TIČR k montážím, opravám, revizím a zkouškám pro vyhrazená plynová zařízení.“

11.00 – 11.20 Zaměření plynové kondenzační a kaskádové kotelny
Thermona
český výrobce plynových a elektrických kotlů THERM, člen CTI ČR

11.20 – 12.00 Udržitelnost výroby a spalování biomasy pro vytápění domácností
znalec pro teplovodní kotle a lokální topidla na pevná paliva vč. biopaliv, předseda sekce Zákonné normy a předpisy CTI ČR

12.00 – 12.30 Využití zemních tepelných čerpadel v praxi
ait-česko s.r.o., člen AVTČ a CTI ČR

12.30 – 13.00 Velkokapacitní tepelná čerpadla vzduch–voda a možnosti řešení
ait-česko s.r.o., člen AVTČ a CTI ČR 

13.00 – 13.30 Tepelná čerpadla na bytových domech s využitím fotovoltaiky
AC Heating, člen AVTČ

13.30 – 14.00 Hluk tepelných čerpadel je skutečně problém
předseda AVTČ  

14.00 – 14.30 Montáž rekuperačního systému se zpětným získáváním tepla
PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o., místopředseda sekce Montážních a servisních firem CTI ČR

14.30 – 15.00 Úspora vody s výrobky EcoSmart od firmy Hansgrohe
Technicko- servisní poradce pro ČR a Slovensko Hansgrohe CZ s.r.o., člen CTI ČR

15.00 – 15.40 Využití srážkových a recyklace šedých vod
ASIO, spol. s.r.o., zástupce vedoucího ve skupinách EOV a ČAO, člen CTI ČR

15.40 – 16.30 Diskuzni fórum je určeno pro všechny, kteří hledají odpovědi na základní otázky týkající technického zařízení budov – diskuze se zástupci firem, zástupci Cechu topenářů a instalatérů České republiky.

 

Vstupní pavilon A1 Modrý přednáškový sál

Pondělí 23. ledna 2023

9:30 – 10:20 Jak na úspory energie s domácí automatizací
Odborný garant: MICRONIC Přerov s.r.o.

10:30 – 11:20 Rodinný domek jako energetický ekosystém a zajištění na důchod
Odborný garant: ASEP – Asociace elektromobilového průmyslu

11:30 – 12:20  Efektivní využití vrtů pro tepelná čerpadla a další služby
Odborný garant: Green Gas, DPB, a.s.

12:30 – 13:20 Snižování emisí při spalování pevných a plynných paliv
Odborný garant: APOKS – Asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s.

13:30 – 14:20 Udržitelná výstavba, dřevostavby obecně, dřevostavby ve veřejném sektoru
Odborný garant: Asociace dodavatelů montovaných domů

14:30 – 15:20 Rozvoj obnovitelných zdrojů a akumulace energie
Odborný garant: Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ 

15:30 – 16:20  Aktuální informace o novinkách v dotacích z programu Nová zelená úsporám
Odborný garant: Státní fond životního prostředí ČR

Úterý 24. ledna 2023

9:30 – 10:20 Řešení netěsností bez nutnosti bourání a hledání místa úniku u topení, vody, plynu, kanalizací, bazénů, nádrží, kotlů, solárů a geotermálních kolektorů
Odborný garant: BCG Technik s.r.o.

10:30 – 11:20 Systém chytrého ukládání energie. Ekonomický přínos není generován jen z vlastní výroby elektřiny a tím snížení množství odebrané elektřiny ze sítě. Důležitou roli má řízení spotřeby ve spojení s výrobou z FVE, ale nemusí to být nejlepší a nejefektivnější způsob využití vyrobené elektřiny. Důležité je ukládání té části energie, která umožní její pozdější efektivní využití, a to mnohdy nezávisle na FVE. 
Odborný garant:  PHOTOMATE s.r.o.

11:30 – 12:20 Řízené větrání s rekuperací tepla s úsporou až 70 % nákladů na vytápění
Odborný garant: Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

12:30 – 13:20   Komplexné energetické riešenia  
Energetický manažment pomocou Heat2go
Kogeneračná fotovoltika CELLAFREDDA
Mikroturbína  CAPSTONE s pohonom H2
Úspora plynu pomocou plynového tepelného čerpadla AISIN  TOYOTA
Prepojenosť jednotlivých technológii v energetike
Odborný garant ESM YZAMER s.r.o.

13:30 – 14:20 Dostupnost a ceny dřevních paliv 
Odborný garant: Klastr Česká peleta 

14:30 – 15:20 Jak správně topit pevnými palivy – SMOKEMANovo desatero správného topiče 
Odborný garant: VŠB-TUO, CEET, VEC

15:30 – 16:20  Úsporná a chytrá elektrická topidlá Mill – Užívejte si teplo se stylem (novinka na trhu)
Odborný garant: ELEME TECH s.r.o.

Středa 25. ledna 2023

9:30 – 10:20 Nová generace stropních rekuperačních jednotek Zehnder ComfoAir Flex. Inovativní řešení pro rodinné domy s malým prostorem pro technologické zařízení
Odborný garant: Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

10:30 – 11:20 Topení pro nízkoenergetické a pasivní domy
Odborný garant: Anos s.r.o.

11:30 – 12:20 Využití bateriových úložišť jako odpověď na rychle rostoucí ceny energií, představení energetického konceptu Fenix a jeho využití v praxi, vč. vývoje vlastních bateriových úložišť
Odborný garant: Fenix Group a.s.

12:30 – 13:20 Realizace výměny plynových spotřebičů v bytových domech
Odborný garant: APOKS – Asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s.

13:30 – 14:20  Elektromobilita v MHD jako ekosystém a akumulace elektřiny
Odborný garant: ASEP – Asociace elektromobilového průmyslu

14:30 – 15:20 Zelené střechy a zelené fasády
Odborný garant: firma Ivánek Zeman v.o.s.

15:30 – 16:20 Aktuální informace o novinkách v dotacích z programu Nová zelená úsporám
Odborný garant: Státní fond životního prostředí ČR

Čtvrtek 26. ledna 2023

9:30 – 10:20 Vyplatí se dotace na zateplení?
Odborný garant: energetický specialista

10:30 – 11:20 Vytápění zemním plynem či jeho záměna za alternativní paliva
Odborný garant: APOKS – Asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s.

11:30 – 12:20 Elektromobil pro každý den, samovýroba paliva pro něj
Odborný garant: ASEP – Asociace elektromobilového průmyslu

12:30 – 13:20 Připojování spotřebičů paliv a údržba spalinových cest podle vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

 

Vstupní pavilon A1 Červený přednáškový sál

 
 Pondělí 23. ledna 2023
 

10:00 – 10:50 Měřící systém měření tepla a vody v bytových domech dle evropských směrnic    
Odborný garant:  LOMEX LM s.r.o. Blansko

11:00 – 11:50 Dotace na energeticky úsporná opatření v podnicích z OP TAK
Odborný garant: Agentura pro podnikání a inovace

12:00 – 12:50 Rozúčtování tepla a teplé vody

  • Legislativa v dané oblasti
  • Moderní technologie jako nástroj k naplnění směrnice EED a české legislativy
  • Technické nástroje vedoucí k naplnění legislativy

Odborný garant: ARTAV – Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu

13:00 – 13:50   „Solar Kerberos – fotovoltaický ohřev vody pro každého“     Výhody a využití fotovoltaického ohřevu vody v domácnostech, bytových domech, sociálních a zdravotnických zařízeních, sportovištích, firmách atd.
Odborný garant: UNITES Systems a.s.

14:00 – 14:50 Technologie dálkového odečtu energií, portálové služby a jejich využití pro správce, předsedy SVJ i jednotlivé uživatele bytů.
Odborný garant: ista Česká republika, s.r.o.

15:00 – 15:50   SuperFOIL – Nejlepší izolace pro úsporu energií ve stavebnictví i ostatním průmyslu
Odborný garant: Third Solution s.r.o.

16:00 – 16:50 Vodík, palivové články a jejich vlastnosti
Odborný garant. VŠB-TU Ostrava

Úterý 24. ledna 2023

10:00 – 10:50 Komplexní energetické řešení
Odborný garant:  TEDOM Energie s.r.o.

11:00 – 11:50   Mýty o rekuperaci a montáž svépomocí se stavebnicovým potrubím NEST
Odborný garant:  4heat s.r.o.

12:00 – 12:50   Ignorace versus pochopení nástupu elektromobility městy a kraji v ČR
Odborný garant: ASEP – Asociace elektromobilového průmyslu

13:00 – 13:50   Jaké technologie a materiály pro úsporné stavby a rekonstrukce
Odborný garant: V-system elektro s.r.o.

14:00 – 14:50   Energetická optimalizace vytápění z hlediska soběstačnosti a udržitelnosti
Odborný garant: APOKS – Asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s.

15:00 – 15:50   Chytrá elektroinstalace ABB – Komfort přináší úspory
Odborný garant: ABB s.r.o.

16:00 – 16:50   Spalování pevných paliv
Odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

Středa 25. ledna 2023

10:00 – 13.50  Seminář TZB –info
Renesance palivového dřeva a biopaliv ve vytápění domácností.
Jak poznat vhodnost tepelného čerpadla do staršího domu.
Výpočet potřeby paliva a produkovaných emisí při vytápění domácností.
Ekonomická výhoda rekuperace tepla při větrání.
Vývoj vzájemných poměrů cen energií.
Fotovoltaika na bytovém domě.
Komunitní energetika.
Legionela není jen v teplé vodě.

14:00 – 14:50 Rozúčtování tepla a teplé vody

  • Legislativa vdané oblasti
  • Moderní technologie jako nástroj k naplnění směrnice EED a české legislativy
  • Technické nástroje vedoucí k naplnění legislativy

Odborný garant: ARTAV – Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu

15:00 – 15:50 Komplexní technologické řešení fotovoltaiky pro rodinný dům. Představení produktu NORD Power Genius 3000 – Inteligentní řízení spotřebičů pro maximální využití zelené energie.
Odborný garant: Erdenergie s.r.o.

16:00 – 16:50 Jak správně topit pevnými palivy – SMOKEMANovo desatero správného topiče 
Odborný garant: VŠB-TUO, CEET, VEC

Čtvrtek 26. ledna 2023

10:00 – 12:50 Workshop Interreg pro střední školy
Solární fotovoltaické systémy
Tepelná čerpadla
Akumulace energie
Vodíkové technologie
Odborný garant: VŠB-TU Ostrava