Tisková zpráva Infotherma 2017

Výstava Infotherma 2017 se konala ve dnech 23. – 26. ledna 2017 a byla zaměřena na vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů. Na výstavě se prezentovalo 366 domácích a zahraničních firem a výstavu shlédlo 26 300 návštěvníků.

Podle zkušeností z předcházejících let můžeme říct, že většina návštěvníků přicházela velice připravena s předem určeným cílem, co chtěli shlédnout, co nového se chtěli dovědět a získat informace, kam by se měl a mohl ubírat pokrok ve zdravé tepelné pohodě našich příbytků za co nejpřijatelnějších ekonomických podmínek.

Ze strany vystavovatelů byl každoročně větší počet těch, kteří by měli zájem se zde představit, ale kapacita ostravského výstaviště je dána. Pro rok 2017 bylo po dohodě s vystavovateli vybráno 366 zahraničních a domácích firem a organizací. Na Infothermě 2017 byl dán prostor 156 firmám, které představovaly ucelený sortiment u nás vyráběných a dovážených kotlů na tuhá paliva, plyn, elektrokotlů, kotlů na olej a olejové hořáky, kotlů na spalování biomasy, dřevoplyn, kondenzačních kotlů, krbů a krbových vložek. Některé z nich byly v provozu na venkovních výstavních plochách.

Druhé největší zastoupení v rámci úspor energií představovaly například firmy s měřící a regulační technikou, izolačními a zateplovacími hmotami, výměnou oken a dveří, termoregulačními roletami a žaluziemi, kogeneračními jednotkami, vzduchotechnikou, klimatizací, ventilátory, zvlhčovače vzduchu, rekuperátory, využíváním odpadního tepla a nízkoenergetickými a pasivními stavbami. Touto a další tématikou se zabývalo 138 firem.

Náplní výstavy byl i zcela nový pohled na smysluplné možnosti využívání obnovitelných zdrojů formou decentralizace výroby této energie s možností skladování jejich přebytků do nového typu baterií. První expozicí ve vstupním pavilonu byla ukázka, jak k této tématice přistoupili v loňském roce ve firmě Fenix v Jeseníku. Decentralizace výroby obnovitelných zdrojů a skladování bylo i náplní řady dalších firem, u některých včetně možnosti nabíjet elektromobily.

Pro orientaci návštěvníků ve spoustě údajů a faktů se každoročně rozšiřuje odborný doprovodný program. Kromě Kongresového centra, kde se konaly konference a semináře, byl i ve vstupním pavilonu prostor pro přednášky, besedy a konzultace. Během čtyř dnů konání výstavy Infotherma 2017 se jich zde uskutečnilo 32.

Při přípravách a realizaci výstavy se pořadatel výstavy Agentura Inforpres opírá o spolupráci s třiceti devíti mediálními partnery a řadou dalších spolupracovníků.

Za 24 let konání výstavy se podařilo s většinou vystavovatelů navázat velice přátelské vztahy, které nám společně pomáhají objektivně výstavu připravit a poskytnout návštěvníkům ucelené a seriózní informace.

Na uplynulých dvaceti čtyř ročnících se představilo 6 767 domácích a zahraničních vystavovatelů a výstavy shlédlo na 629 000 návštěvníků.

Pozvánka na výstavu Infotherma 2017

Vážení vystavovatelé.
Vážení návštěvníci.

Tak jako každoročně je leden termínem setkání výrobců, prodejců, odborníků a návštěvníků, kteří se zajímají o vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů. Tradičně je v tomto termínu pořádána mezinárodní výstava Infotherma.

Pro dvacáté čtvrté pokračování této výstavy se připravují nejen špičkové technické novinky, ukázky vynálezů a patentů z oborů, ale i diskuze a připomínky např. k dotačním titulům, sazbám za elektřinu, novele energetického zákona a některým diskutabilním nařízením EU.

Mimo jiné na výstavě budou představeny zajímavé vize, kterými by se dané obory mohly ubírat. Jednou z nich je bezesporu reálná možnost decentralizace výroby solární energie, zjednodušené možnosti napojování mikrozdrojů a budování energeticky soběstačných domů a domácností s možností skladování energií.

Již nyní, v období příprav výstavy, se opět ve spolupráci s portálem TZB-info připravuje internetová hlasovací soutěž k novinkám, vynálezům a patentům, které by se měly stát součástí výstavy.

V Konferenčním sále na výstavišti a ve vstupním pavilonu se uskuteční po celou dobu výstavy konference, semináře a diskuze k aktuálním tématům.

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na mezinárodní výstavu Infotherma 2017 ve dnech 23. – 26. ledna 2017 na ostravské Výstaviště Černá louka, která by se měla stát nejen přehlídkou domácích a zahraničních novinek, ale i diskuzí a námětů k vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů.

Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravách výstavy a těšíme se na Vaši návštěvu.
Agentura Inforpres

Pozvánka Infotherma 2017 str. 1
Pozvánka Infotherma 2017 str. 2
Pozvánka Infotherma 2017 str. 4
Pozvánka Infotherma 2017 str. 6
Pozvánka Infotherma 2017 str. 3
Pozvánka Infotherma 2017 str.5

Pro návštěvníky

Výstava otevřena – pro návštěvníky
23. – 26. ledna 2017 denně od 9.00-18.00 hod.

Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2016
23. ledna 2017 v 10.00 hod.  Kongresové centrum

Celostátní tisková konference
23. ledna 2017 v 10.15 hod.  Kongresové centrum

Odborný doprovodný program*
23. – 26. ledna  2017  Semináře, konference
Kongresové centrum,   Výstaviště Černá louka Ostrava
23. – 26. ledna  2017  Firemní prezentace, předvádění výrobků
Foyer pavilonu A1,  Výstaviště Černá louka Ostrava

Vyhodnocení návštěvnické ankety
o technicky nejzajímavější exponáty
26. ledna 2017   12. 00 hod.  *Foyer pavilonu A1,  Výstaviště Černá louka Ostrava

Odborný doprovodný program 2017

Odborný doprovodný program výstavy INFOTHERMA 2017: 

KONFERENČNÍ SÁL VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA

Pondělí 23. ledna 2017
10.00 hod.
Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2017
– Ing. Pavla Sluková, náměstkyně,  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
– Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c., europoslanec, člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropský parlament
– Ing. Pavel Bartoš, místopředseda, KHK Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení internetové hlasovací soutěže „Novinky Infothermy 2017, patenty a vynálezy“

10.15 hod. Vize ve vytápění a úsporách energií v Evropě a ČR
odborný garant: Ing. Evžen Tošenovský, dr.h.c., poslanec Evropského parlamentu, člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

————————————————————————————————————————————————————-

Seminář
Cech topenářů a instalatérů České republiky
Asociace podniků topenářské techniky

14.00 – 14.15 hod. Úvodní slovo
odborný garant: Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR, Ing. Vladimír Vašica, prezident APTT

14.20 – 15.00 hod. Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva.
odborný garant: Ing. Mojmír Krátký, výkonný ředitel APTT

15.00 – 15.45 hod. Úsporné vytápění tepelnými čerpadly a zdravé bydlení  s rekuperačními jednotkami.
odborný garant: Ing. Josef Slováček, předseda sekce obnovitelné zdroje CTI ČR

15:45 – 16:30 hod. Pět kroků k realizaci solární soustavy a získání dotace NZÚ.
odborný garant: Ing. Miloslav Mužík – MMM- SOLAR
Diskuze.

 

Úterý 24. ledna 2017 od 09.30 hod.
Energeticky efektivní řešení pro rodinné domy a budovy

09.30 – 10.00 hod. Zkušenosti s provozem budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
odborný garant: Ing. Cyril Svozil, generální ředitel, Fenix Group a.s.

10.00 – 10.30 hod. Mikroklimatické podmínky budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
odborný garant: Ing. Miroslav Urban, Ph.D., katedra TZB, ČVUT Praha

10.30 – 11.00 hod. Zkušební režim budovy s téměř nulovou spotřebou energie jako aktivního prvku energetické soustavy.
odborný garant: Ing. Jan Včelák, Ph.D., UCEEB, ČVUT Praha

11.00 – 11.30 hod. Řešení ČES ESCO v oblasti energetické účinnosti a hybridních fotovoltaických elektráren.
odborný garant: Ing. Jan Baláč, projektový manažer, ČEZ ESCO

11.30 – 12.00 hod. Modulový řídící systém pro řízení hybridních fotovoltaických elektráren.
odborný garant: Bc. Tadeáš Tesař, jednatel, AERS s.r.o.

12.00 – 12.30 hod. Optimalizace nákladů na ohřev vody pomocí FV systémů.
odborný garant: Ing. Michal Klein, Sales Manager, UNITES Systems a.s.

13.00 – 13.20 hod. Mikrokogenerace – můžeme s ní již počítat při vytápění podniků a bytových domů?
odborný garant: Ing. Kateřina Dittel Ksandrová, Bosch Termotechnika

13.20 – 13.40 hod. Teplá voda hned, bez cirkulace. Úspora vody a samoregulační elektrické podlahové vytápění.
odborný garant: Ing. Miroslav Kašák, Raychem

13.40 – 14.00 hod. Smart větrání – řízení vnitřního prostředí, vlhkosti a CO2.
odborný garant: Ing. Martin Bažant, Atrea

14.00 – 14.20 hod. Chytré měřiče spotřeby jako cesta ke snížení spotřeby energií v domácnostech i firmách.
odborný garant: Patrick Zandl, Energomonitor

14.20 – 14.40 hod. Bezpečnostní rizika chytrých spotřebičů a internetu věcí.
odborný garant: Patrick Zandl, Energomonitor

14.40 – 15.00 hod. Vytápění tepelným čerpadlem v kombinaci s fotovoltaikou a akumulací, řízení systémem Home-Grid.
odborný garant: Robert Mořkovský, Solární-panely.cz

15.00 – 15.30 hod. Právník radí – přímý prodej elektřiny z vlastní fotovoltaiky.
odborný garant: Mgr. Mikuláš Vargic, Doucha Šikola advokáti

15.30 – 16.00 hod. Jak se starat o fotovoltaickou elektrárnu, abychom zabránili vzniku a šíření požáru.
odborný garant: kpt. Ing. Petr Michut, kpt. Ing. Ondřej Toman, Technický ústav požární ochrany

Program připravuje redakce www.solarninovinky.cz ve spolupráci s redakcí www.tzb-info.cz

 

Středa 25. ledna 2017 od 09.00 hod. – vstup po zaplacení konferenčního poplatku – http://www.solarninovinky.cz/esd/prihlaska/
Nové dotace, legislativa a optimalizace provozu hybridních fotovoltaických elektráren

09.00 – 09.30 hod. Analýza a predikce budoucího vývoje FV trhu a akumulace energie do roku 2020.
odborný garant: Ing. Jaroslav Dorda, analytik, provozovatel www.solarninovinky.cz

09.30 – 10.00 hod. Legislativní změny v připojování a provozování FVE a bateriových systémů.
odborný garant: Ing. Jakub Halamíček, místopředseda, Cech aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT)

10.00 – 10.30 hod. Optimalizace výkonnosti FVE pomocí inteligentního monitoringu.
odborný garant: Přednášející bude upřesněn, VŠB- Technická univerzita Ostrava

10.30 – 11.00 hod. Představení Zcell, první malé zinko-brómové průtokové baterie pro použití v domácnostech.
odborný garant: Radek Veber, obchodní ředitel, B64 s.r.o.

11.00 – 11.30 hod. Nové možností dotací pro firmy a instituce v rámci programu OPPIK Úspory energií.
odborný garant: Přednášející bude upřesněn, Agentura pro podnikání a inovace (API)

13.00 – 13.30 hod. Výhody nových baterii HE3DA v kombinaci s fotovoltaickým systémem pro Smart Grid.
odborný garant: Radomír Prus, investor, HE3DA s.r.o.

13.30 – 14.00 hod. Vyhodnocení programu Nová zelená úsporám a nové dotační tituly pro decentrální zdroje a baterie.
odborný garant: Ing. Pavel Nejedlý, vedoucí oddělení programu Nová zelená úsporám, MŽP
odborný garant: Mgr. Jakub Hrbek, ředitel odboru, Odbor řízení Národních programů, SFŽP

14.00 – 14.30 hod. Hlavní zásady při výběru baterií a hybridních střídačů.
odborný garant: Ing. Martin Kolařík, jednatel, ostrovni – elektrarny.cz

14.30 – 15.00 hod. Optimalizace energetické infrastruktury domu pomocí fotovoltaické elektrárny, akumulace a elektromobilu.
odborný garant: Ing. Jaromír Klaban, obchodní ředitel, Teco a.s.

15.00 – 15.30 hod. Jiná cesta ve fotovoltaice, aneb elektrárna podle vlastních představ.
odborný garant: Jakub Staniček, i4wifi a.s. (skupina GWL/Power)

Program připravuje redakce www.solarninovinky.cz

 

Čtvrtek 26. ledna 2017 od 10.00 hod.
Tepelné čerpadlo – úsporný a moderní zdroj vytápění a chlazení

10.00 – 10.45 hod. Představení činnosti AVTČ a referenční stavby jejich členů.
odborný garant: Tomáš Straka, PhD., předseda správní rady AVTČ

10.45 – 11.30 hod. Tepelná čerpadla v rodinných domech – možnosti podpory.
odborný garant: Ing. Jakub Hrbek, SFŽP

11.30 – 12.15 hod. Chlazení rodinného domu s využitím tepelného čerpadla země/voda s vestavěným modulem pasivního chlazení.
odborný garant: Ing. Václav Helebrant, Stiebel-Eltron, s.r.o.

12.15 – 13.00 hod. Primární okruh s vrty pro tepelná čerpadla – projekt, legislativa, realizace, trendy.
odborný garant: Ing. Arch. Pavel Cihelka, SG Geosan s.r.o

13.00 – 13.45 hod. Moderní a úsporné řešení vytápění a chlazení – tepelná čerpadla v kombinaci s podlahovým, stěnovým a stropním  vytápěním a chlazením.
odborný garant: Ing. Martin Horský, Tepelná čerpadla, AIT s.r.o.

 

 

VSTUPNÍ PAVILON A1 VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA  

Pondělí 23. ledna 2017

09.30 – 10.25 hod. Kontrola spalinových cest před kontrolou kotlů.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

10.30 – 11.15 hod. Odstranění vodního kamene. Nanotechnologie.
odborný garant: GEO CENTRUM s.r.o.

11.20 – 11.50 hod. Současnost a budoucnost nízkoenergetických dřevostaveb v ČR a v Evropě.
odborný garant: Ing. Vratislav Blaha, CSc. – předseda Asociace dodavatelů montovaných domů

11.55 – 12.35 hod. Na co si dát pozor při výběru zhotovitele kvalitní dřevostavby?
odborný garant: Ing. Vratislav Blaha, CSc. – předseda Asociace dodavatelů montovaných domů

12.40 – 13.10 hod. Energeticky efektivní a šetrné domy.
odborný garant: Ing. Tomáš Hrdlička, Národní stavební centrum Brno

13.15 – 14.00 hod. Klasické a obnovitelné zdroje energie v současném světě.
odborný garant: Prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc., VŠB-TU Ostrava

14.05 – 14.35 hod. Tepelně technické a energetické hodnocení dřevostavby v pasivním standardu.
odborný garant: doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.,  NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.

14.40. – 15.30 hod. Zdravé prostředí pro vzdělávání našich dětí.
odborný garant: Tomáš Závada, NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.

15.35 – 16.00 hod. Emisní zatížení obce při spoluspalování odpadů.
odborný garant: Ing. Jan Koloničný, Ph.D., NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.

16.05 – 16.50 hod. Nová zelená úsporám – 3.výzva.
odborný garant: SFŽP ČR

Úterý 24. ledna 2017

9.30 – 10.25 hod. Bezpečnost provozu spalinových cest a komínů.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

10.30 – 11.25 hod. Odstranění vodního kamene. Nanotechnologie.
odborný garant: GEO CENTRUM s.r.o.

11.30 – 12.10 hod „Systém Foxtrot – ideální řešení pro domácí automatizaci i komplexní řízení chytrých budov“.
odborný garant: Ing. Petr Ovčáček, Teco a.s.

12.15 – 12.55 hod Topení chytře.
odborný garant: Daniel Smička, MICRONIC Přerov s.r.o.

13.00- 13.55 hod. Energetický systém propojení rodinného domu a elektromobilu.
odborný garant: Doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D., VŠB-TUO, FEI

14.00 – 14.55 hod. Čerstvý vzduch, minimální ztráta energie.
odborný garant: American bohemian corporation s.r.o.

15.00 – 15.55 hod. Možnosti využití solárních termických soustav.
odborný garant: MMM- SOLAR

16.00 – 16.45 hod. Nová zelená úsporám – 3.výzva.
odborný garant: SFŽP ČR

Středa 25. ledna 2017

9.30 – 10.25 hod. Rekonstrukce větrání panelových domů.
odborný garant: Ing. Michal Kubelka, Elektrodesign s.r.o.

10.30 – 11.25 hod. Topidla na biomasu v nízkoenergetických a pasivních domech.
odborný garant: Cech kamnářů ČR

11.30 – 12.25 hod. Teplá podlaha™. Inteligentní podlahové vytápění, dotykové termostaty a ochranné systémy topnými kabely.

  • Topné rohože pro renovace koupelen.
  • Podlahové vytápění a spotřeby. Celková spotřeba energie v domě a trendy.
  • Centrální ovládání vytápění tabletem.
  • Ochrana okapů před sněhem a krápníky.
  • Ochrana vjezdů do garáží před náledím.
  • Ochrana potrubí před zamrznutí.

odborný garant: Anos s.r.o. – teplá podlaha™. Ing. Vratko Mikuláš, MBA

12.30 – 13.25 hod. Nové podmínky kontroly komínů.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

13.30. – 14.25 hod. Tepelná čerpadla a solární ohřev v jednom systému.
odborný garant: REGULUS spol. s r.o.

14.30 – 15.15 hod. Nová zelená úsporám – 3.výzva.
odborný garant: SFŽP ČR

15.20 – 15.50 hod. Vliv nové požární normy ČSN 730810 na navrhování a provádění zateplených fasád.
odborný garant: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.,  NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s.

15.55 – 16.45 hod. Sezónní zásobníky energie – porovnání principů a možnosti jejich využití u soběstačných domů.
odborný garant: Ing. Ervín NOHEJL, samostatný specialista na OZE a soběstačné systémy

Čtvrtek 26. ledna 2017

9.30 – 10.25 hod. Solární elektrárny pro rodinné domky.
odborný garant: Ing. Petr Belica, Regionální energetické centrum, o.p.s.

10.30 – 11.25 hod. Termovizní kontrola solárních elektráren.
odborný garant: Miloslav Hrdý, Inframet

11.30 – 11.45 hod. Vytápění – instalace.
odborný garant: Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR

11.45 – 13.00 hod. Nové trendy ve zdravotně technických instalacích.
odborný garant: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., předseda Oborové sekce CTI ČR

13.00 – 13.25 hod. Inovativní upevňovací systémy Walraven.
odborný garant: Ing. Miroslav Kucharik, člen CTI ČR

13.30 – 14.15 hod. Nová zelená úsporám – 3.výzva.
odborný garant: SFŽP ČR

—————————————————————————————————

Změna programu vyhrazena.