TOP výrobky Infothermy 2023

TOP VÝROBKY INFOTHERMY    2023hlasujte v soutěži TOP VÝROBKY INFOTHERMY 2023.Všechny přihlášené exponáty exponáty budou vystaveny ve vstupní expozici na výstavě Infotherma 2023 a budou zde zveřejněny výsledky soutěže.