Odborný doprovodný program výstavy Infotherma 2019

KONFERENČNÍ CENTRUM VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA

Pondělí 21. ledna 2019

10:00 – 13:00 hod.
Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2019
Diskuze na téma rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů – decentralizace a skladování energií

Vyhlášení výsledků a předání značky:

  • výsledky internetové soutěže „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2019“
  • výsledky soutěže „REALIZACE ROKU 2018 VE STÍNICÍ TECHNICE
  • výsledky soutěže „NEJLEPŠÍ SMART PRODUKT“

13:00 – 16:00 hod. KONFERENCE
Chytrý dům, můj hrad II. – novinky z oblasti úspor, bezpečí a pohodlí v inteligentních budovách a městech
Odborný garant: Zpravodajský a informační portál www.SKYPAPER.cz

Úterý 22. ledna 2019

9:30 – 13:00 hod. KONFERENCE
Slunce v domě – jak v domácnosti využít a uskladnit energii ze slunce
odborný garant: TZB-info

Energii slunečního záření bude využívat stále více domácností. Možnosti jejího využití je celá řada, na Infothermě 2019 si představíme například nabíjení elektromobilu ze slunce, vytápění fotovoltaikou, sezónní akumulaci energie, fotovoltaiku v bytě, zajištění proti výpadku elektřiny a další související témata.

13:30 – 16:00 hod.
Setkání členů Cechu kamnářů ČR
odborný garant: Cech kamnářů ČR


Středa 23. ledna 2019

9:30 – 12:30
Možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK)
Úspory energie v podnikatelském sektoru, využití odpadní energie, modernizace systému měření a regulace, modernizaci rozvodů v energetických hospodářstvích.
Výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů, malé vodní elektrárny, zdroje tepla z biomasy.
Inovativní technologie v oblasti uhlíkové dopravy, výroby energie z obnovitelných zdrojů, nízkouhlíkové technologie v budovách či technologie k získávání druhotných surovin pro další využití.
Úspory energie v SZT prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.
odborný garant: Agentura pro podnikání a inovace

13:00 – 16:00 hod.
Seminář Cechu topenářů a instalatérů ČR
–  13:00-14:40 Novinky v oblasti tepelných čerpadel a jejich uplatnění při snižování energetické náročnosti staveb,  Ing. Josef Slováček, garant sekce oborové – oblast Obnovitelné zdroje CTI ČR
–  13:40 -14:20 Výpočet tepelného výkonu budov s nuceným větráním  ing.Marcela Počinková,Ph.D. VUT v Brně, Ústav TZB
– 14:20-15:00 Udržitelné hospodaření s vodou ing.Karel Plotěný Asio, s.r.o.
– 15:00-15:40 Rekuperace-záruka zdravého a úsporného bydlení ing.Josef Slováček, garant sekce oborové – oblast Obnovitelné zdroje CTI ČR
– Diskuzní fórum
odborný garant: Cech topenářů a instalatérů ČR


Čtvrtek 24. ledna 2019

10:00 – 16:00
Energetická soběstačnost pro domácnosti
odborný garant: redakce portálu SolarniNovinky.cz
10:00 – 10:30 Sedm hlavních chyby při výběru vhodného fotovoltaického či bateriového systémů a jak je efektivně eliminovat?
Přednášející: Ing. Jaroslav Dorda, MBA, provozovatel webu www.solarninovinky.cz

10:30 – 11:00 Praktické zkušenosti s provozováním první velkokapacitní firemní baterie v provozu FENIX Jeseník
Přednášející: Cyril Svozil, generální ředitel, Fenix Group a.s.

11:00 – 11:30 Změny v připojení a provozování FVE a baterii s ohledem na novelu zákona o podporovaných zdrojích a energetický zákon
Přednášející: bude upřesněno

11:30 – 12:00 Zkušenosti s provozem, optimalizaci a řízením energetického managementu firemní budovy s využitím dlouhodobé akumulace energie
Přednášející:Jaromír Klaban, Teco a.s.

12:00 – 13:00 Pauze na občerstvení a prohlídku výstavy Infotherma

13:00 – 13:30 Nový systém akumulace energie využívající předpovědi počasí
Přednášející: Petr Gaman, výkonný ředitel, AERS s.r.o.

13:30 – 14:00 Jak se vyvarovat chybám při podání žádostí o dotace z OP PIK pro baterie a FV systémy?
Přednášející: bude upřesněn

14:00 – 14:30 Zkušenosti s provozováním první české virtuální baterie
Přednášející: Vladan Marcalík, jednatel, Prosolar s.r.o.

14:30 – 15:00 Nové technologie a obchodní modely v oblasti decentrální energetiky
Přednášející: Ing. Jaroslav Dorda, MBA, provozovatel webu www.solarninovinky.cz

Program připravuje redakce www.solarninovinky.cz

 

11:00 – 14:00 hod.
Zasedání prezidia Asociace odborných velkoobchodů a výrobců technických zařízení budov

VSTUPNÍ PAVILON A1 VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA  

Pondělí 21. ledna 2019
9:30 – 10:25
Větrání s rekuperací
odborný garant: odborný garant Zehnder

10:30 – 11:25
Vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší v oblasti TRITIA a jak ho snížit
odborný garant: RNDr. Jan Bitta, Ph.D. AIR Tritia

11:30 – 12:25
Kachlová kamna a individuálně stavěná topidla jako hlavní zdroj zdravého vytápění rodinného domu
odborný garant: Lektor Mojmír Jauernig technik Cechu kamnářů ČR

12:30 – 13:25
Průběh kontroly spalinových cest a správné doklady z této kontroly
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

13:30 – 14:25 Spolupráce zdrojů a spotřebičů elektrické energie v rodinných domcích
odborný garant: VŠB-TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky, doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.

14:30 – 15:25 Stínicí technika a její vliv na energetickou bilanci budov . Stínicí technika v Nové Zelené Úsporám
odborný garant: Sdružení výrobců stínicí techniky a jejich částí (SVST)

15:30 – 16:25 Požadavky na odbornou způsobilost osob provádějící čištění, kontroly a revize spalinových cest a kontroly kotlů
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

16:30 – 17:25

Úterý 22. ledna 2019

9:30 – 10:25   Modulární energetická jednotka rodinného domku
odborný garant: VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. 

10:30 – 11:25 Zelené střechy – šance pro budoucnost
odborný garant: Ivánek-Zeman, v.o.s.

10:30 – 11:25 Ventilační tepelná čerpadla NIBE pro použití v NZEB
odborný garant: NIBE ENERGY SYSTEMS CZ Lukáš Živner

11:30 – 12:25 Rekuperační jednotky a rekuperátory, tepelná čerpadla
odborný garant: Elektrodesign ventilátory spol. s r.o.

12:30 – 13:25 Tepelná čerpadla, solární systémy a jejich kombinace
odborný garant: Regulus s.r.o.

13:30 – 14:25 Systém Foxtrot – technologie domácí automatizace pro ekonomické i luxusní bydlení
odborný garant: Teco a.s.

14:30 – 15:25 Mini tepelná čerpadla pro rodinné domy
odborný garant: HOTJET CZ s.r.o.

15:20 – 16:20 Obnovitelné zdroje energie
odborný garant: Elektrotechnický magazín ETM

16:30 – 17:25

Středa 23. ledna 2019

9:15 – 11:55  Energie pro lepší životní prostředí
Emise z lokálních topenišť v našem regionu
Využití kogenerace pro rodinné domy a malé komunity
Tepelná čerpadla s novou generací chladiv
odborný garant: Trianon, z.s., VŠB-TU Ostrava

12:00 – 12:55 Sálavé stropní teplovodní vytápění a chlazení. Inovované elektrické radiátory splňující nařízení na EcoDesign
odborný garant: Zehnder

13:00 – 13:55 Inteligentní podlahové vytápění, Inteligentní řešení vytápění
odborný garant: Anos s.r.o.

14:00 – 14:55 Asociace odborných velkoobchodů

15:00 – 15:55 S-power Energies, s.r.o.

16:00 – 17:00 Novinky v dotačních titulech Nová zelená úsporám a Dešťovka
odborný garant: Státní fond životního prostředí

Čtrvtek 24. ledna 2019

9:15 – 11:15
Bytový dům – vhodný prostor pro vybudování FVE – Výroba elektrické energie a pasivní ochlazování budovy
Vlastní zdroj tepla a teplé vody – efektivní využití zdrojů energií, minimalizace ztrát
Měření a rozúčtování – správné postupy a metody vedou k úsporám
Další možnosti úspor v bytovém a nebytovém domě – Zelená střecha, rekuperace, tepelné čerpadlo jsou technickými řešeními, která v komplexu přináší úspory jak energií, finančních prostředků, tak i pitné vody a pomáhají chránit životní prostředí.
odborný garant: Pro náš dům

11:20 – 12:00 Krátkodobá a dlouhodobá akumulace tepelné energie
odborný garant:VŠB-TU Ostrava, doc. Toman Zdeněk

12:00 – 12:55 Porovnání nových a starých požadavků na spalinové cesty (materiály, provedení)
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

13:00 – 13:55 Moderní solární systémy
odborný garant: MMM Akademie

14:00 – 14:55

15:00 – 15:55

——————————————————————————————————–

Program bude průběžně aktualizován.

——————————————————————————————————–

Internetová soutěž na www.tzb.info.cz k výstavě Infotherma 2019.
Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2019.

Dobrodružství s řemeslem – soutěž zaměřena na odbornost  topenářského a instalatérského řemesla – stánek Cechu topenářů a instalatérů ČR- pavilon NA1 stánek 082

 

 

 

 

Odborný doprovodný program 2017

Odborný doprovodný program výstavy INFOTHERMA 2017: 

KONFERENČNÍ SÁL VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA

Pondělí 23. ledna 2017
10.00 hod.
Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2017
– Ing. Pavla Sluková, náměstkyně,  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
– Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c., europoslanec, člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropský parlament
– Ing. Pavel Bartoš, místopředseda, KHK Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení internetové hlasovací soutěže „Novinky Infothermy 2017, patenty a vynálezy“

10.15 hod. Vize ve vytápění a úsporách energií v Evropě a ČR
odborný garant: Ing. Evžen Tošenovský, dr.h.c., poslanec Evropského parlamentu, člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

————————————————————————————————————————————————————-

Seminář
Cech topenářů a instalatérů České republiky
Asociace podniků topenářské techniky

14.00 – 14.15 hod. Úvodní slovo
odborný garant: Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR, Ing. Vladimír Vašica, prezident APTT

14.20 – 15.00 hod. Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva.
odborný garant: Ing. Mojmír Krátký, výkonný ředitel APTT

15.00 – 15.45 hod. Úsporné vytápění tepelnými čerpadly a zdravé bydlení  s rekuperačními jednotkami.
odborný garant: Ing. Josef Slováček, předseda sekce obnovitelné zdroje CTI ČR

15:45 – 16:30 hod. Pět kroků k realizaci solární soustavy a získání dotace NZÚ.
odborný garant: Ing. Miloslav Mužík – MMM- SOLAR
Diskuze.

 

Úterý 24. ledna 2017 od 09.30 hod.
Energeticky efektivní řešení pro rodinné domy a budovy

09.30 – 10.00 hod. Zkušenosti s provozem budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
odborný garant: Ing. Cyril Svozil, generální ředitel, Fenix Group a.s.

10.00 – 10.30 hod. Mikroklimatické podmínky budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
odborný garant: Ing. Miroslav Urban, Ph.D., katedra TZB, ČVUT Praha

10.30 – 11.00 hod. Zkušební režim budovy s téměř nulovou spotřebou energie jako aktivního prvku energetické soustavy.
odborný garant: Ing. Jan Včelák, Ph.D., UCEEB, ČVUT Praha

11.00 – 11.30 hod. Řešení ČES ESCO v oblasti energetické účinnosti a hybridních fotovoltaických elektráren.
odborný garant: Ing. Jan Baláč, projektový manažer, ČEZ ESCO

11.30 – 12.00 hod. Modulový řídící systém pro řízení hybridních fotovoltaických elektráren.
odborný garant: Bc. Tadeáš Tesař, jednatel, AERS s.r.o.

12.00 – 12.30 hod. Optimalizace nákladů na ohřev vody pomocí FV systémů.
odborný garant: Ing. Michal Klein, Sales Manager, UNITES Systems a.s.

13.00 – 13.20 hod. Mikrokogenerace – můžeme s ní již počítat při vytápění podniků a bytových domů?
odborný garant: Ing. Kateřina Dittel Ksandrová, Bosch Termotechnika

13.20 – 13.40 hod. Teplá voda hned, bez cirkulace. Úspora vody a samoregulační elektrické podlahové vytápění.
odborný garant: Ing. Miroslav Kašák, Raychem

13.40 – 14.00 hod. Smart větrání – řízení vnitřního prostředí, vlhkosti a CO2.
odborný garant: Ing. Martin Bažant, Atrea

14.00 – 14.20 hod. Chytré měřiče spotřeby jako cesta ke snížení spotřeby energií v domácnostech i firmách.
odborný garant: Patrick Zandl, Energomonitor

14.20 – 14.40 hod. Bezpečnostní rizika chytrých spotřebičů a internetu věcí.
odborný garant: Patrick Zandl, Energomonitor

14.40 – 15.00 hod. Vytápění tepelným čerpadlem v kombinaci s fotovoltaikou a akumulací, řízení systémem Home-Grid.
odborný garant: Robert Mořkovský, Solární-panely.cz

15.00 – 15.30 hod. Právník radí – přímý prodej elektřiny z vlastní fotovoltaiky.
odborný garant: Mgr. Mikuláš Vargic, Doucha Šikola advokáti

15.30 – 16.00 hod. Jak se starat o fotovoltaickou elektrárnu, abychom zabránili vzniku a šíření požáru.
odborný garant: kpt. Ing. Petr Michut, kpt. Ing. Ondřej Toman, Technický ústav požární ochrany

Program připravuje redakce www.solarninovinky.cz ve spolupráci s redakcí www.tzb-info.cz

 

Středa 25. ledna 2017 od 09.00 hod. – vstup po zaplacení konferenčního poplatku – http://www.solarninovinky.cz/esd/prihlaska/
Nové dotace, legislativa a optimalizace provozu hybridních fotovoltaických elektráren

09.00 – 09.30 hod. Analýza a predikce budoucího vývoje FV trhu a akumulace energie do roku 2020.
odborný garant: Ing. Jaroslav Dorda, analytik, provozovatel www.solarninovinky.cz

09.30 – 10.00 hod. Legislativní změny v připojování a provozování FVE a bateriových systémů.
odborný garant: Ing. Jakub Halamíček, místopředseda, Cech aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT)

10.00 – 10.30 hod. Optimalizace výkonnosti FVE pomocí inteligentního monitoringu.
odborný garant: Přednášející bude upřesněn, VŠB- Technická univerzita Ostrava

10.30 – 11.00 hod. Představení Zcell, první malé zinko-brómové průtokové baterie pro použití v domácnostech.
odborný garant: Radek Veber, obchodní ředitel, B64 s.r.o.

11.00 – 11.30 hod. Nové možností dotací pro firmy a instituce v rámci programu OPPIK Úspory energií.
odborný garant: Přednášející bude upřesněn, Agentura pro podnikání a inovace (API)

13.00 – 13.30 hod. Výhody nových baterii HE3DA v kombinaci s fotovoltaickým systémem pro Smart Grid.
odborný garant: Radomír Prus, investor, HE3DA s.r.o.

13.30 – 14.00 hod. Vyhodnocení programu Nová zelená úsporám a nové dotační tituly pro decentrální zdroje a baterie.
odborný garant: Ing. Pavel Nejedlý, vedoucí oddělení programu Nová zelená úsporám, MŽP
odborný garant: Mgr. Jakub Hrbek, ředitel odboru, Odbor řízení Národních programů, SFŽP

14.00 – 14.30 hod. Hlavní zásady při výběru baterií a hybridních střídačů.
odborný garant: Ing. Martin Kolařík, jednatel, ostrovni – elektrarny.cz

14.30 – 15.00 hod. Optimalizace energetické infrastruktury domu pomocí fotovoltaické elektrárny, akumulace a elektromobilu.
odborný garant: Ing. Jaromír Klaban, obchodní ředitel, Teco a.s.

15.00 – 15.30 hod. Jiná cesta ve fotovoltaice, aneb elektrárna podle vlastních představ.
odborný garant: Jakub Staniček, i4wifi a.s. (skupina GWL/Power)

Program připravuje redakce www.solarninovinky.cz

 

Čtvrtek 26. ledna 2017 od 10.00 hod.
Tepelné čerpadlo – úsporný a moderní zdroj vytápění a chlazení

10.00 – 10.45 hod. Představení činnosti AVTČ a referenční stavby jejich členů.
odborný garant: Tomáš Straka, PhD., předseda správní rady AVTČ

10.45 – 11.30 hod. Tepelná čerpadla v rodinných domech – možnosti podpory.
odborný garant: Ing. Jakub Hrbek, SFŽP

11.30 – 12.15 hod. Chlazení rodinného domu s využitím tepelného čerpadla země/voda s vestavěným modulem pasivního chlazení.
odborný garant: Ing. Václav Helebrant, Stiebel-Eltron, s.r.o.

12.15 – 13.00 hod. Primární okruh s vrty pro tepelná čerpadla – projekt, legislativa, realizace, trendy.
odborný garant: Ing. Arch. Pavel Cihelka, SG Geosan s.r.o

13.00 – 13.45 hod. Moderní a úsporné řešení vytápění a chlazení – tepelná čerpadla v kombinaci s podlahovým, stěnovým a stropním  vytápěním a chlazením.
odborný garant: Ing. Martin Horský, Tepelná čerpadla, AIT s.r.o.

 

 

VSTUPNÍ PAVILON A1 VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA  

Pondělí 23. ledna 2017

09.30 – 10.25 hod. Kontrola spalinových cest před kontrolou kotlů.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

10.30 – 11.15 hod. Odstranění vodního kamene. Nanotechnologie.
odborný garant: GEO CENTRUM s.r.o.

11.20 – 11.50 hod. Současnost a budoucnost nízkoenergetických dřevostaveb v ČR a v Evropě.
odborný garant: Ing. Vratislav Blaha, CSc. – předseda Asociace dodavatelů montovaných domů

11.55 – 12.35 hod. Na co si dát pozor při výběru zhotovitele kvalitní dřevostavby?
odborný garant: Ing. Vratislav Blaha, CSc. – předseda Asociace dodavatelů montovaných domů

12.40 – 13.10 hod. Energeticky efektivní a šetrné domy.
odborný garant: Ing. Tomáš Hrdlička, Národní stavební centrum Brno

13.15 – 14.00 hod. Klasické a obnovitelné zdroje energie v současném světě.
odborný garant: Prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc., VŠB-TU Ostrava

14.05 – 14.35 hod. Tepelně technické a energetické hodnocení dřevostavby v pasivním standardu.
odborný garant: doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.,  NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.

14.40. – 15.30 hod. Zdravé prostředí pro vzdělávání našich dětí.
odborný garant: Tomáš Závada, NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.

15.35 – 16.00 hod. Emisní zatížení obce při spoluspalování odpadů.
odborný garant: Ing. Jan Koloničný, Ph.D., NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.

16.05 – 16.50 hod. Nová zelená úsporám – 3.výzva.
odborný garant: SFŽP ČR

Úterý 24. ledna 2017

9.30 – 10.25 hod. Bezpečnost provozu spalinových cest a komínů.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

10.30 – 11.25 hod. Odstranění vodního kamene. Nanotechnologie.
odborný garant: GEO CENTRUM s.r.o.

11.30 – 12.10 hod „Systém Foxtrot – ideální řešení pro domácí automatizaci i komplexní řízení chytrých budov“.
odborný garant: Ing. Petr Ovčáček, Teco a.s.

12.15 – 12.55 hod Topení chytře.
odborný garant: Daniel Smička, MICRONIC Přerov s.r.o.

13.00- 13.55 hod. Energetický systém propojení rodinného domu a elektromobilu.
odborný garant: Doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D., VŠB-TUO, FEI

14.00 – 14.55 hod. Čerstvý vzduch, minimální ztráta energie.
odborný garant: American bohemian corporation s.r.o.

15.00 – 15.55 hod. Možnosti využití solárních termických soustav.
odborný garant: MMM- SOLAR

16.00 – 16.45 hod. Nová zelená úsporám – 3.výzva.
odborný garant: SFŽP ČR

Středa 25. ledna 2017

9.30 – 10.25 hod. Rekonstrukce větrání panelových domů.
odborný garant: Ing. Michal Kubelka, Elektrodesign s.r.o.

10.30 – 11.25 hod. Topidla na biomasu v nízkoenergetických a pasivních domech.
odborný garant: Cech kamnářů ČR

11.30 – 12.25 hod. Teplá podlaha™. Inteligentní podlahové vytápění, dotykové termostaty a ochranné systémy topnými kabely.

  • Topné rohože pro renovace koupelen.
  • Podlahové vytápění a spotřeby. Celková spotřeba energie v domě a trendy.
  • Centrální ovládání vytápění tabletem.
  • Ochrana okapů před sněhem a krápníky.
  • Ochrana vjezdů do garáží před náledím.
  • Ochrana potrubí před zamrznutí.

odborný garant: Anos s.r.o. – teplá podlaha™. Ing. Vratko Mikuláš, MBA

12.30 – 13.25 hod. Nové podmínky kontroly komínů.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

13.30. – 14.25 hod. Tepelná čerpadla a solární ohřev v jednom systému.
odborný garant: REGULUS spol. s r.o.

14.30 – 15.15 hod. Nová zelená úsporám – 3.výzva.
odborný garant: SFŽP ČR

15.20 – 15.50 hod. Vliv nové požární normy ČSN 730810 na navrhování a provádění zateplených fasád.
odborný garant: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.,  NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s.

15.55 – 16.45 hod. Sezónní zásobníky energie – porovnání principů a možnosti jejich využití u soběstačných domů.
odborný garant: Ing. Ervín NOHEJL, samostatný specialista na OZE a soběstačné systémy

Čtvrtek 26. ledna 2017

9.30 – 10.25 hod. Solární elektrárny pro rodinné domky.
odborný garant: Ing. Petr Belica, Regionální energetické centrum, o.p.s.

10.30 – 11.25 hod. Termovizní kontrola solárních elektráren.
odborný garant: Miloslav Hrdý, Inframet

11.30 – 11.45 hod. Vytápění – instalace.
odborný garant: Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR

11.45 – 13.00 hod. Nové trendy ve zdravotně technických instalacích.
odborný garant: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., předseda Oborové sekce CTI ČR

13.00 – 13.25 hod. Inovativní upevňovací systémy Walraven.
odborný garant: Ing. Miroslav Kucharik, člen CTI ČR

13.30 – 14.15 hod. Nová zelená úsporám – 3.výzva.
odborný garant: SFŽP ČR

—————————————————————————————————

Změna programu vyhrazena.