Odborný doprovodný program výstavy Infotherma 2019

KONFERENČNÍ CENTRUM VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA

Pondělí 21. ledna 2019

10:00 – 13:00 hod.
Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2019
Diskuze na téma rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů – decentralizace a skladování energií

Vyhlášení výsledků a předání značky

  • výsledky internetové soutěže „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2019“
  • výsledky soutěže „REALIZACE ROKU 2018 VE STÍNICÍ TECHNICE“
  • výsledky soutěže „NEJLEPŠÍ SMART PRODUKT“

 

13:00 – 16:00 hod. KONFERENCE
Chytrý dům, můj hrad II. – novinky z oblasti úspor, bezpečí a pohodlí v inteligentních budovách a městech
Odborný garant: Zpravodajský a informační portál www.SKYPAPER.cz

 

 

 

Úterý 22. ledna 2019

9:30 – 13:00 hod. KONFERENCE
Slunce v domě – jak v domácnosti využít a uskladnit energii ze slunce
odborný garant: TZB-info

Energii slunečního záření bude využívat stále více domácností. Možnosti jejího využití je celá řada, na Infothermě 2019 si představíme například nabíjení elektromobilu ze slunce, vytápění fotovoltaikou, sezónní akumulaci energie, fotovoltaiku v bytě, zajištění proti výpadku elektřiny a další související témata.

 

13:30 – 18:00 hod.
Setkání členů Cechu kamnářů ČR
odborný garant: Cech kamnářů ČR


Středa 23. ledna 2019

10:00 – 14:30
Možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi z OP PIK
odborný garant: Agentura pro podnikání a inovace

 

15:00 – 18:00 
Zasedání prezidia Asociace odborných velkoobchodů


Čtvrtek 24. ledna 2019

10:00 – 16:00
Energetická soběstačnost pro domácnosti
odborný garant: redakce portálu SolarniNovinky.cz

Velkokapacitní akumulace – SAS Fenix Jeseník
Nové dotace pro firmy a domácnosti pro FVE a SSE
Změny v připojování FVE
Optimalizace provozu FVE
Sector Coupling – tj. řešení pro využití energie z FVE pro vytápění, napájení EE
Virtuální elektrárny

 

 

VSTUPNÍ PAVILON A1 VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA  

21. – 24. ledna 2019 denně 9:15 až 18:00 hod.
Přednášky, prezentace, diskuze

 

——————————————————————————————————–

Program bude průběžně aktualizován.

——————————————————————————————————–

Internetová soutěž na www.tzb.info.cz k výstavě Infotherma 2019.
Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2019.

 

 

 

Infotherma 2019

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat ve dnech 21. až 24. ledna 2019 na výstaviště Černá louka v Ostravě, kde se uskuteční již 26. pokračování mezinárodní výstavy Infotherma tradičně věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.   V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny mnohé evropské a světové značky s výrobky a produkty k tepelné pohodě našich domovů. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se každoročním setkáním návštěvníků s vystavovateli a odbornou  veřejností.

Zajímavou novinkou 26. ročníku výstavy Infotherma 2019 bude vstupní expozice moderního domu s využitím prvků úsporného bydlení a zdrojů vytápění. Zakomponovány zde budou ukázky stavebních materiálů, možné alternativy vytápění, větrání, klimatizace, TZB instalací, výroby el. energie včetně jejího skladování apod. Po celou dobu výstavy bude pro zájemce připraven odborný doprovodný program, který bude obsahovat aktuální a pro návštěvníky zajímavá témata. Každoročně se na doprovodném programu podílí přední odborníci zabývající se tématy vytápění, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů.

Součástí výstavy bude internetová hlasovací soutěž „TOP VÝROBKY vystavovatelů Infothermy 2019“, kde mohou jednotliví vystavovatelé prezentovat své nejnovější a nejúspěšnější produkty. Vybrané exponáty budou vystaveny ve vstupním areálu a budou součástí vstupní expozice moderního domu. Soutěž je pod odbornou garancí internetového portálu TZB-info. Ve spolupráci s odbornými portály připravujeme také soutěže na témata „Nejlepší SMART produkt“ a  „Realizace roku 2018 ve stínicí technice“.

Na výstavě chceme představit i tolik diskutovaná témata zásob fosilních paliv ve světě a v České republice a nejperspektivnější zdroje obnovitelné energie. Své místo na výstavě bude mít i problematika decentralizace výroby energií, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie, elektromobilita i spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií.

Těšíme se na naše tradiční vystavovatele, zveme na výstavu nové začínající výrobce, prodejce i distributory a věříme, že výstava bude opět setkáním všech, kteří se zajímají o moderní domy a problematiku, jak se v nich bude žít.

Agentura Inforpres

Pozvánka na Infothermu 2019 
Pozvánka na Infothermu 2019
Pozvánka na Infothermu 2019 
Pozvánka na Infothermu 2019 
Pozvánka na Infothermu 2019
Pozvánka na Infothermu 2019