Internetová hlasovací soutěž „TOP VÝROBKY OD VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2018″

nejúspěšnější, nejzdařilejší, nejhezčí, nejprodávanější, nejúspornější – TOP VÝROBKY vystavovatelů INFOTHERMY 2018

Soutěž „TOP VÝROBKY OD VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2018″ organizuje portál TZB-info společně s agenturou INFORPRES, pořadatelem mezinárodní výstavy Infotherma zaměřené na vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů.

S přihlášenými „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2018″ se zájemci budou moci předem seznámit na stránkách TZB-info a v průběhu výstavy ve vstupní expozici v pavilonu A1, věnované „TOP VÝROBKŮM OD VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2018″.

Soutěže se mohou zúčastnit vystavovatelé Infothermy 2018, za následujících podmínek:

–  Každý soutěžící může přihlásit do soutěže pouze jeden výrobek nebo službu z oboru nomenklatury výstavy, o které se domnívá, že je jeho nejúspěšnějším, či nejzdařilejším, designově nejhezčím, nejprodávanějším, nebo nejúspornějším produktem.

–  Účast v soutěži je bezplatná, podmínkou je pouze, v případě vyhodnocení, poskytnutí výrobku k vystavení do vstupní expozice v pavilonu A1.
–  Jako přihlášku do soutěže zašle zájemce o účast v soutěži na kontaktní e-mail prezentaci TOP VÝROBKU, která bude obsahovat:

  1. Název soutěžícího exponátu
  2. Stručný popis (maximálně 120 slov) charakterizující soutěžící exponát
  3. Obrázek exponátu, který bude umístěn vedle stručného popisu (formát PNG, JPG)
  4. Detailní popis (maximálně pěti stran)s obrázky, grafy atd. Ve formátu PDF nebo DOC. Popis bude obsahovat též kontaktní údaje a logo společnosti.
  5. Logo společnosti ve formátu PNG nebo JPG
  6. Internetovou adresu stránky společnosti vystavující exponát.

Kontaktní e-mail: jan.schindler@topinfo.cz , v kopii bujakova@inforpres.cz

–  Poslední termín pro zaslání přihlášek je 15. 11. 2017.

Prezentace přihlášených exponátů do soutěže bude v úterý 1. prosince v článku publikovaném na titulní straně portálů TZB-info a Estav.cz. U každé přihlášené novinky bude hlasovací tlačítko, pomocí kterého čtenář označí novinku, která ho nejvíce zaujala. Hlasování bude ukončeno 6.ledna 2018 ve 12 hod.

Hlasování bude technicky ošetřeno k zamezení opakovaného hlasování z jedné IP adresy.

Všechny vyhodnocené novinky budou prezentovány na titulní straně TZB-info, po dobu tří měsíců od výstavy, ve speciálním okně Infothermy. Rovněž bude poskytnuta portálem TZB-info reklama v hodnotě 30.000 Kč zdarma.