Vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje
Firma (Company) Město (City) Výstavní plocha (Exhibition space)
ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 232
QUANTUM, a.s. Vyškov 021