Vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje
Firma (Company) Město (City) Výstavní plocha (Exhibition space)
Ypsilon Plus s.r.o. Odry 020