Vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje
Firma (Company) Město (City) Výstavní plocha (Exhibition space)
RPR – Wterm s.r.o. Jablunkov 241
TOPITO s.r.o. Trojanovice 080