Vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje

VŠB – Technická universita Ostrava, Katedra tepelné techniky


Kontaktní informace (Contact information)

17. listopadu 15
Ostrava 708 33
tel. (Phone): 596 325 278
e-mail (Email): zdenek.toman@vsb.cz
www (Web): www.vsb.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)