Vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.


Kontaktní informace (Contact information)

Vinohradská 1632/180
Praha 130 11
tel. (Phone): + 420 224 309 111
e-mail (Email): burinka@burinka.cz
www (Web): www.burinka.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)