Vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje

Společenstvo kominíků Moravskoslezského kraje


Kontaktní informace (Contact information)

Pražákova 5
Ostrava 702 00
tel. (Phone): 558 334 867
e-mail (Email): az-sluzby@seznam.cz
www (Web):

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)