Vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje

PROSAT – Central heating technology


Kontaktní informace (Contact information)

ul. Wyzwolenia 2
Krzyżanowice, Polsko 47-450
tel. (Phone): +48 32 419 40 31(22,23)
e-mail (Email): kotly@kotly.com.pl
mobil v české síti O2 +420 720 56 26 27, cech@kotly.com.pl , www.prosat.pl

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)