Vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje

Nová Zelená Úsporám 2018


Kontaktní informace (Contact information)

Mizerovská 390/15
Karviná 733 01
tel. (Phone): 777 758 958, 737 636 232
Realizace zateplení: www.damar.cz, moravek.ma@seznam.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)