Vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje

Nakladatelství MISE, s.r.o.


Kontaktní informace (Contact information)

Prokopa Velikého 30
Ostrava-Vítkovice 703 00
tel. (Phone): 599 529 770
e-mail (Email): bordovsky@mise.cz
www (Web): www.mise.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)