20. - 23. LEDNA 2020 VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA

LAMINOX


Kontaktní informace (Contact information)

Zona Industriale Callarella
Sarnano 261-263
tel. (Phone): 0733-657 622
e-mail (Email): info@laminox.com

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)

Pavilon (Pavilion): VVP - číslo stánku (Stand number): 405 - ZOBRAZIT MAPU (SHOW MAP)
Mapa

Zařazení do Oborového členění

Tisk informací o vystavovateli (Print information about the exhibitor)