Vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje

Hein & spol. – keramické závody,spol. s r.o.


Kontaktní informace (Contact information)

Tošovice 1
Odry 742 35
tel. (Phone): 731 63 64 63
e-mail (Email): info@hein.cz
www (Web): www.hein.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)