Vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje

Elektro a trh


Kontaktní informace (Contact information)

Ludvíka Podéště 1868/12
Ostrava Poruba 708 00
tel. (Phone): 774 688 558
e-mail (Email): prchal@elektroatrh.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)