Vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje

Centrum podpory inovací VŠB-TU Ostrava


Kontaktní informace (Contact information)

Studentská 6202/17
Ostrava-Poruba 708 33
tel. (Phone):
e-mail (Email): cpi@vsb.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)