20. - 23. LEDNA 2020 VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA

Agentura pro podnikání a inovace (API)


Kontaktní informace (Contact information)

Žitná 566/18
Praha 2 120 00
tel. (Phone): 296 342 444, 800 800 777
Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Plní roli zprostředkujícího subjektu pro dotační programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)

Pavilon (Pavilion): NA1 - číslo stánku (Stand number): 107 - ZOBRAZIT MAPU (SHOW MAP)
Mapa

Zařazení do Oborového členění

Tisk informací o vystavovateli (Print information about the exhibitor)