Odborný doprovodný program výstavy Infotherma 2019

KONFERENČNÍ CENTRUM VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA

Pondělí 21. ledna 2019

10:00 – 13:00 hod.
Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2019
Diskuze na téma rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů – decentralizace a skladování energií

Vyhlášení výsledků a předání značky:

  • výsledky internetové soutěže „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2019“
  • výsledky soutěže „REALIZACE ROKU 2018 VE STÍNICÍ TECHNICE
  • výsledky soutěže „NEJLEPŠÍ SMART PRODUKT“

13:00 – 16:00 hod. KONFERENCE
Chytrý dům, můj hrad II. – novinky z oblasti úspor, bezpečí a pohodlí v inteligentních budovách a městech
Odborný garant: Zpravodajský a informační portál www.SKYPAPER.cz

Úterý 22. ledna 2019

9:30 – 13:00 hod. KONFERENCE
Slunce v domě – jak v domácnosti využít a uskladnit energii ze slunce
odborný garant: TZB-info

Energii slunečního záření bude využívat stále více domácností. Možnosti jejího využití je celá řada, na Infothermě 2019 si představíme například nabíjení elektromobilu ze slunce, vytápění fotovoltaikou, sezónní akumulaci energie, fotovoltaiku v bytě, zajištění proti výpadku elektřiny a další související témata.

13:30 – 16:00 hod.
Setkání členů Cechu kamnářů ČR
odborný garant: Cech kamnářů ČR


Středa 23. ledna 2019

9:30 – 12:30
Možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK)
Úspory energie v podnikatelském sektoru, využití odpadní energie, modernizace systému měření a regulace, modernizaci rozvodů v energetických hospodářstvích.
Výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů, malé vodní elektrárny, zdroje tepla z biomasy.
Inovativní technologie v oblasti uhlíkové dopravy, výroby energie z obnovitelných zdrojů, nízkouhlíkové technologie v budovách či technologie k získávání druhotných surovin pro další využití.
Úspory energie v SZT prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.
odborný garant: Agentura pro podnikání a inovace

13:00 – 16:00 hod.
Seminář Cechu topenářů a instalatérů ČR
–  13:00-14:40 Novinky v oblasti tepelných čerpadel a jejich uplatnění při snižování energetické náročnosti staveb,  Ing. Josef Slováček, garant sekce oborové – oblast Obnovitelné zdroje CTI ČR
–  13:40 -14:20 Výpočet tepelného výkonu budov s nuceným větráním  ing.Marcela Počinková,Ph.D. VUT v Brně, Ústav TZB
– 14:20-15:00 Udržitelné hospodaření s vodou ing.Karel Plotěný Asio, s.r.o.
– 15:00-15:40 Rekuperace-záruka zdravého a úsporného bydlení ing.Josef Slováček, garant sekce oborové – oblast Obnovitelné zdroje CTI ČR
– Diskuzní fórum
odborný garant: Cech topenářů a instalatérů ČR


Čtvrtek 24. ledna 2019

10:00 – 16:00
Energetická soběstačnost pro domácnosti
odborný garant: redakce portálu SolarniNovinky.cz
10:00 – 10:30 Sedm hlavních chyby při výběru vhodného fotovoltaického či bateriového systémů a jak je efektivně eliminovat?
Přednášející: Ing. Jaroslav Dorda, MBA, provozovatel webu www.solarninovinky.cz

10:30 – 11:00 Praktické zkušenosti s provozováním první velkokapacitní firemní baterie v provozu FENIX Jeseník
Přednášející: Cyril Svozil, generální ředitel, Fenix Group a.s.

11:00 – 11:30 Změny v připojení a provozování FVE a baterii s ohledem na novelu zákona o podporovaných zdrojích a energetický zákon
Přednášející: bude upřesněno

11:30 – 12:00 Zkušenosti s provozem, optimalizaci a řízením energetického managementu firemní budovy s využitím dlouhodobé akumulace energie
Přednášející:Jaromír Klaban, Teco a.s.

12:00 – 13:00 Pauze na občerstvení a prohlídku výstavy Infotherma

13:00 – 13:30 Nový systém akumulace energie využívající předpovědi počasí
Přednášející: Petr Gaman, výkonný ředitel, AERS s.r.o.

13:30 – 14:00 Jak se vyvarovat chybám při podání žádostí o dotace z OP PIK pro baterie a FV systémy?
Přednášející: bude upřesněn

14:00 – 14:30 Zkušenosti s provozováním první české virtuální baterie
Přednášející: Vladan Marcalík, jednatel, Prosolar s.r.o.

14:30 – 15:00 Nové technologie a obchodní modely v oblasti decentrální energetiky
Přednášející: Ing. Jaroslav Dorda, MBA, provozovatel webu www.solarninovinky.cz

Program připravuje redakce www.solarninovinky.cz

 

11:00 – 14:00 hod.
Zasedání prezidia Asociace odborných velkoobchodů a výrobců technických zařízení budov

VSTUPNÍ PAVILON A1 VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA  

Pondělí 21. ledna 2019
9:30 – 10:25
Větrání s rekuperací
odborný garant: odborný garant Zehnder

10:30 – 11:25
Vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší v oblasti TRITIA a jak ho snížit
odborný garant: RNDr. Jan Bitta, Ph.D. AIR Tritia

11:30 – 12:25
Kachlová kamna a individuálně stavěná topidla jako hlavní zdroj zdravého vytápění rodinného domu
odborný garant: Lektor Mojmír Jauernig technik Cechu kamnářů ČR

12:30 – 13:25
Průběh kontroly spalinových cest a správné doklady z této kontroly
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

13:30 – 14:25 Spolupráce zdrojů a spotřebičů elektrické energie v rodinných domcích
odborný garant: VŠB-TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky, doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.

14:30 – 15:25 Stínicí technika a její vliv na energetickou bilanci budov . Stínicí technika v Nové Zelené Úsporám
odborný garant: Sdružení výrobců stínicí techniky a jejich částí (SVST)

15:30 – 16:25 Požadavky na odbornou způsobilost osob provádějící čištění, kontroly a revize spalinových cest a kontroly kotlů
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

16:30 – 17:25

Úterý 22. ledna 2019

9:30 – 10:25   Modulární energetická jednotka rodinného domku
odborný garant: VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. 

10:30 – 11:25 Zelené střechy – šance pro budoucnost
odborný garant: Ivánek-Zeman, v.o.s.

10:30 – 11:25 Ventilační tepelná čerpadla NIBE pro použití v NZEB
odborný garant: NIBE ENERGY SYSTEMS CZ Lukáš Živner

11:30 – 12:25 Rekuperační jednotky a rekuperátory, tepelná čerpadla
odborný garant: Elektrodesign ventilátory spol. s r.o.

12:30 – 13:25 Tepelná čerpadla, solární systémy a jejich kombinace
odborný garant: Regulus s.r.o.

13:30 – 14:25 Systém Foxtrot – technologie domácí automatizace pro ekonomické i luxusní bydlení
odborný garant: Teco a.s.

14:30 – 15:25 Mini tepelná čerpadla pro rodinné domy
odborný garant: HOTJET CZ s.r.o.

15:20 – 16:20 Obnovitelné zdroje energie
odborný garant: Elektrotechnický magazín ETM

16:30 – 17:25

Středa 23. ledna 2019

9:15 – 11:55  Energie pro lepší životní prostředí
Emise z lokálních topenišť v našem regionu
Využití kogenerace pro rodinné domy a malé komunity
Tepelná čerpadla s novou generací chladiv
odborný garant: Trianon, z.s., VŠB-TU Ostrava

12:00 – 12:55 Sálavé stropní teplovodní vytápění a chlazení. Inovované elektrické radiátory splňující nařízení na EcoDesign
odborný garant: Zehnder

13:00 – 13:55 Inteligentní podlahové vytápění, Inteligentní řešení vytápění
odborný garant: Anos s.r.o.

14:00 – 14:55 Asociace odborných velkoobchodů

15:00 – 15:55 S-power Energies, s.r.o.

16:00 – 17:00 Novinky v dotačních titulech Nová zelená úsporám a Dešťovka
odborný garant: Státní fond životního prostředí

Čtrvtek 24. ledna 2019

9:15 – 11:15
Bytový dům – vhodný prostor pro vybudování FVE – Výroba elektrické energie a pasivní ochlazování budovy
Vlastní zdroj tepla a teplé vody – efektivní využití zdrojů energií, minimalizace ztrát
Měření a rozúčtování – správné postupy a metody vedou k úsporám
Další možnosti úspor v bytovém a nebytovém domě – Zelená střecha, rekuperace, tepelné čerpadlo jsou technickými řešeními, která v komplexu přináší úspory jak energií, finančních prostředků, tak i pitné vody a pomáhají chránit životní prostředí.
odborný garant: Pro náš dům

11:20 – 12:00 Krátkodobá a dlouhodobá akumulace tepelné energie
odborný garant:VŠB-TU Ostrava, doc. Toman Zdeněk

12:00 – 12:55 Porovnání nových a starých požadavků na spalinové cesty (materiály, provedení)
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

13:00 – 13:55 Moderní solární systémy
odborný garant: MMM Akademie

14:00 – 14:55

15:00 – 15:55

——————————————————————————————————–

Program bude průběžně aktualizován.

——————————————————————————————————–

Internetová soutěž na www.tzb.info.cz k výstavě Infotherma 2019.
Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2019.

Dobrodružství s řemeslem – soutěž zaměřena na odbornost  topenářského a instalatérského řemesla – stánek Cechu topenářů a instalatérů ČR- pavilon NA1 stánek 082

 

 

 

 

Infotherma 2019

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat ve dnech 21. až 24. ledna 2019 na výstaviště Černá louka v Ostravě, kde se uskuteční již 26. pokračování mezinárodní výstavy Infotherma tradičně věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.   V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny mnohé evropské a světové značky s výrobky a produkty k tepelné pohodě našich domovů. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se každoročním setkáním návštěvníků s vystavovateli a odbornou  veřejností.

Zajímavou novinkou 26. ročníku výstavy Infotherma 2019 bude vstupní expozice moderního domu s využitím prvků úsporného bydlení a zdrojů vytápění. Zakomponovány zde budou ukázky stavebních materiálů, možné alternativy vytápění, větrání, klimatizace, TZB instalací, výroby el. energie včetně jejího skladování apod. Po celou dobu výstavy bude pro zájemce připraven odborný doprovodný program, který bude obsahovat aktuální a pro návštěvníky zajímavá témata. Každoročně se na doprovodném programu podílí přední odborníci zabývající se tématy vytápění, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů.

Součástí výstavy bude internetová hlasovací soutěž „TOP VÝROBKY vystavovatelů Infothermy 2019“, kde mohou jednotliví vystavovatelé prezentovat své nejnovější a nejúspěšnější produkty. Vybrané exponáty budou vystaveny ve vstupním areálu a budou součástí vstupní expozice moderního domu. Soutěž je pod odbornou garancí internetového portálu TZB-info. Ve spolupráci s odbornými portály připravujeme také soutěže na témata „Nejlepší SMART produkt“ a  „Realizace roku 2018 ve stínicí technice“.

Na výstavě chceme představit i tolik diskutovaná témata zásob fosilních paliv ve světě a v České republice a nejperspektivnější zdroje obnovitelné energie. Své místo na výstavě bude mít i problematika decentralizace výroby energií, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie, elektromobilita i spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií.

Těšíme se na naše tradiční vystavovatele, zveme na výstavu nové začínající výrobce, prodejce i distributory a věříme, že výstava bude opět setkáním všech, kteří se zajímají o moderní domy a problematiku, jak se v nich bude žít.

Agentura Inforpres

Pozvánka na Infothermu 2019 
Pozvánka na Infothermu 2019
Pozvánka na Infothermu 2019 
Pozvánka na Infothermu 2019 
Pozvánka na Infothermu 2019
Pozvánka na Infothermu 2019